08Mälardalen är Sveriges mest kraftfulla annons- paket i Sveriges mest expansiva och köpstarka region. I Mälardalen bor 1/3 av landets befolkning på 1/13 av landets totala yta.

08Mälardalen är Sveriges mest   kraftfulla   annons-
paket i Sveriges mest köpstarka  region. Mälar-
dalen står för 1/3 av landets befolkning på 1/13  av landets totala yta.